Regnskap

Vi har samarbeidet med regnskapsbransjen i over 30 år og utvikler kontinuerlig nye funksjoner, integrasjoner og tilpasninger. Selv om infoeasy har en lang historie i Norge er dagens løsning på en moderne plattform.

Infoeasy er designet for effektiv bilags-registrering, og all bokføring mot konti og reskontro foregår i samme skjermbilde. infoeasy Regnskap er basismodulen i Infoeasy ERP system og Autodata Total.
Systemet leveres med fri kontoplan, og det medfølger flere valgfrie kontomaler, som er komplett med mva-koder.
Infoeasy Regnskap er enkel å bruke og lett å lære. Alle moduler, kartotek og funksjoner er samlet i ett menysystem. På reskotrosiden opereres det med post mot postfunksjonalitet, og i tillegg har infoeasy Regnskap svært gode søke- og rapporterings-muligheter.
Kontoforespørsel gir deg rask tilgang til alle transaksjoner på en eller flere konti.

Rapportering
Du får tilgang til over 50 standardrapporter som balanserapport, resultatrapport, hovedbok, bilagsjournal, mva-rapport, driftsrapport, prosjektrapport, prosjektanalyse og reskontorapport, i tillegg til flere andre rapporttyper.
Regnskapsmodulen inneholder en fleksibel og brukervennlig rapportgenerator, som har gode overføringsmuligheter til Excel. Dersom du har behov for egne rapporter eller tilpasning med grafikk, kan du selv generere dette via systemets rapportgenerator.

Tilleggsmoduler og Integrasjoner
Mottak av posteringer fra eksterne fakturasystemer eller direkte posteringer i regnskap fra infoeasy Faktura.

Automatisk avstemming
mot bank, reskontro. infoeasy Avstemming er en integrert del av regnskapssystemet, noe som bl.a gjør at bokføringen av åpne bankposter gjøres direkte fra avstemmingen.

Oppslag mot telefonkatalogen bedrift
Enkel oppfølging av nye kunder, og full oversikt over offentlige regnskapstall.
Diversebilagsmodulen gjør det mulig å lage regnskapsbilagene i Excel. Eksempler på bilagstyper:
* Eliminerings/avsetningsbilag
* Bank og kassabilag
* Internoverføringer

Skanning- og elektronisk mottak av inngående faktura
Med infoeasy Workflow kan du skanne, tolke og attestere bilag på web. Integrert med Regnskap.
Noen funksjoner:
* Hovedbok, økonomistyring med inntil 6 konto dimensjoner
* Kundereskontro med purring/renter og inkasso
* Leverandørreskontro med remittering. Mulighelt for utenlandsremittering
* Bank, OCR og mottak av infoeasy Workflow
* Valuta
* Budsjett
* Prosjekt- og Anleggsmiddelregnskap
* Tidsavgrensing / periodisering
* Rapportgenerator
* Alle moduler tilgjengelig i ett og samme system
* Lett å navigere mellom modulene
* Alle moduler kan være åpne og tilgjengelig for samtidig arbeid
* Tilhørende komplett lønnsprogram
* Tilrettelagt for føring av flere firmaer med mulighet for felles kontoplan
* Import av data fra fagsystemer
* Eksport av data til andre systemer/formater
* Rapportering til AltInn
* Konvertering av data fra andre regnskapssystemer
* Konsernregnskap
* Språk: Norsk, svensk og finsk

Forespørsel / analyse
Smart versktøy som gir anledning til å kombinere mange ulike begrep med ulike variabler og kombinasjoner.
En kan også forespørre på en bestemt forekomst, for eksempel en kundekonto, og få en oversikt over aktivitet et bestemt tidsrom. Du kan justere oppsettet av rapportene, eksportere til Excel, skrive ut eller videresende som e-post.
Sikkerhet og tilganger. Gi hver enkelt medarbeider tilgang til ønskede funksjoner. Du oppnår både enklere bruk av programmet og bedre kvalitet på dine data.

Anleggsregnskap
Full kontroll over deres anleggsmidler. Oversiktlige og dynamiske rapporter med mulighet for detaljert visning.


Prosjektregnskap
I prosjektmodulen kan prosjektene deles i hoved- prosjekter, tillegsprosjekter og aktiviteter, samt at prosjekter kan knyttes til enkelte prosjektleder.
Prosjektmodulen har meget gode raporteringsmuligheter med drilldown-funksjon. Alle rapporter kan overføres Excel.
Timefangst på ansatt og maskin og ordrer kan enkelt overføres til prosjekt.

 

Et moderne og fleksibelt system som kan tilpasses bedriftens behov, uavhengig av størrelse eller bransje.
Vitec Autosystemer