Vi har blitt Vitec Autosystemer AS

Infoeasy Regnskap

Vi har samarbeidet med regnskapsbransjen i over 30 år og utvikler kontinuerlig nye funksjoner, integrasjoner og tilpasninger. Selv om Infoeasy har en lang historie i Norge er dagens løsning på en moderne plattform.

Infoeasy Regnskap er designet for effektiv bilagsregistrering, og all bokføring mot konti og reskontro foregår i samme skjermbilde. Infoeasy Regnskap er basismodulen i Infoeasy ERP system og Autodata Total.
Systemet leveres med fri kontoplan, og det medfølger flere valgfrie kontomaler, som er komplett med mva-koder.

Infoeasy Regnskap er enkel å bruke og lett å lære. Alle moduler, kartotek og funksjoner er samlet i ett menysystem. På reskontrosiden opereres det med post mot postfunksjonalitet, og i tillegg har Infoeasy Regnskap svært gode søke- og rapporteringsmuligheter.
Kontoforespørsel gir deg rask tilgang til alle transaksjoner på en eller flere konti.

Noen funksjoner i regnskap:

 • Hovedbok, økonomistyring med inntil 6 konto dimensjoner
 • Kundereskontro med purring/renter og inkasso
 • Leverandørreskontro med remittering og støtte for ISO20022-format. 
 • Mulighet for utenlandsremittering og valutahåndtering
 • Bank- OCR mottak
 • Budsjett
 • Prosjekt- og Anleggsmiddelregnskap
 • Tidsavgrensning / periodisering
 • Rapportgenerator
 • Alle moduler tilgjengelig i ett og samme system
 • Lett å navigere mellom modulene
 • Alle moduler kan være åpne og tilgjengelig for samtidig arbeid
 • Tilhørende komplett lønnsprogram
 • Tilrettelagt for føring av flere firmaer med mulighet for felles kontoplan
 • Import av data fra fagsystemer
 • Eksport av data til andre systemer/formater
 • Rapportering til Altinn
 • Konvertering av data fra andre regnskapssystemer
 • Konsernregnskap
 • Språk: Norsk og delvis svensk

Rapportering
Du får tilgang til over 50 standardrapporter som balanserapport, resultatrapport, hovedbok, bilagsjournal, mva-rapport, driftsrapport, prosjektrapport, prosjektanalyse og reskontrorapport, i tillegg til flere andre rapporttyper. 

Infoeasy regnskap inneholder en fleksibel og brukervennlig rapportgenerator, som har gode overføringsmuligheter til Excel. Dersom du har behov for egne rapporter, kan du selv generere dette via systemets rapportgenerator.

Tilleggsmoduler og Integrasjoner
Mottak av posteringer fra eksterne fakturasystemer eller direkte posteringer i regnskap fra Infoeasy Faktura.

Automatisk avstemming mot bank og reskontro
Infoeasy Avstemming er en integrert del av regnskapssystemet, noe som bl.a. gjør at bokføringen av åpne bankposteringer gjøres direkte fra avstemmingen.

Oppslag mot telefonkatalogen 1881
Enkel oppfølging av nye kunder, og full oversikt over offentlige regnskapstall.

Diversebilagsmodulen 
Det er mulig å lage regnskapsbilagene i Excel og importere i regnskapet. 

Eksempler på bilagstyper:

 • Eliminerings/avsetningsbilag
 • Bank- og kassabilag
 • Internoverføringer

Elektronisk mottak av inngående faktura
Vitec Autosystemer tilbyr også aksesspunkt og EHF-løsning for mottak av inngående faktura. Godkjennere av inngående faktura kan i tillegg benytte vår attestasjonsløsning på web med mailvarsling som er en enkel og rimelig løsning for brukere som ikke behøver tilgang til hele ERP systemet. Se egen side.

Forespørsel / analyse
Smart verktøy som gir anledning til å kombinere mange ulike begrep med ulike variabler og kombinasjoner.
En kan også forespørre på en bestemt forekomst, for eksempel en kundekonto, og få en oversikt over aktivitet et bestemt tidsrom. Du kan justere oppsettet av rapportene, eksportere til Excel, skrive ut eller videresende som e-post.
Sikkerhet og tilganger. Gi hver enkelt medarbeider tilgang til ønskede funksjoner. Du oppnår både enklere bruk av programmet og bedre kvalitet på dine data.

Anleggsregnskap
Full kontroll over deres anleggsmidler. Oversiktlige og dynamiske rapporter med mulighet for detaljert visning.

Prosjektregnskap
I prosjektmodulen kan prosjektene deles i hoved- prosjekter, tilleggsprosjekter og aktiviteter, samt at prosjekter kan knyttes til enkelte prosjektleder.
Prosjektmodulen har meget gode rapporteringsmuligheter med Drilldown-funksjon. Alle rapporter kan overføres Excel.
Timefangst på ansatt og maskin og ordrer kan enkelt overføres til prosjekt.
 

Et moderne og fleksibelt system som kan tilpasses bedriftens behov, uavhengig av størrelse eller bransje.
Vitec Autosystemer