15 april 2024

Viktig endring i NBK Handlekurv

Vi har gjort en stor endring i Norsk Bildelkatalog sin handlekurv.

Etter at endringene i NBK med kun en innlogging pr. bruker har mange begynt å ha flere ark-faner oppe i nettleseren samtidig slik at de skal kunne jobbe med flere biler samtidig. Tidligere har varer havnet i samme handlekurv og når man sendte en handlekurv ble alle avsluttet.

Vi har i dag gjort en endring slik at ved bruke av Reg.nr. i NBK vil du få en egen handlekurv pr. Reg.nr.
Det fungerer på følgende måte: Når du legger varer i handlekurv har vi med reg.nummeret slik varer er knyttet mot kun dette reg.nummeret. Endrer du til nytt reg.nr. vil dette danne en ny handlekurv. Bytter du så tilbake til det første reg. nr vil du fylle på handlekurven som tilhører dette reg.nummeret.

Hvis du åpner en ny ark-fane (knapp for dette i NBK ved siden av handlekurv oppe til høyre) vil du se de samme handlekurvene i alle ark-fanene.
Du må nå sende en og en handlekurv.

Disse endringene gjelder kun direkte i Norsk Bildelkatalog. Ved bruk at de ulike verkstedsystemene er det ingen endringer.