Info Vitec Infoeasy AS og Vitec Autodata AS fusjonerer

Telepay erstattes av ISO 20022

Vitec Infoeasy AS utvikler i høst nytt filformat for sending av betalingsfiler. Dette vil erstatte dagens Telepay-format, som bankene nå varsler om at vil utgå i løpet av 2024.

Vitec Infoeasy AS utvikler i høst nytt filformat for sending av betalingsfiler. Dette vil erstatte dagens Telepay-format, som bankene nå varsler om at vil utgå i løpet av 2024.

Planlagte utfasingsdatoer fra bankene er:

Bank

Utfasingsdato

DnB 

30.03.2024

SEB 

01.06.2024

Nordea 

30.06.2024

Sparebank 1 

01.10.2024

(Finner du ikke banken din i listen, da har vi ikke mottatt noen informasjon om utfasingsdato)

Det nye filformatet vil også gi mulighet for å betale til land innenfor EU- og EØS-området (SEPA). Når nytt filformat er på plass vil vi jobbe videre med automatisk overføring av filene til bank.

Vi vil komme tilbake med mer informasjon om løsningen og ny versjon av Infoeasy som støtter nytt format
.

Ny Integrasjon mot 3. parts leverandør Aritma (ZData).

I løsningen benyttes
Infoeasy remitteringsfunksjon som vanlig og etter godkjenning genereres banktransaksjoner i ISO 20022 format via 3. part, videre dialog foregår direkte mot banken. Løsningen støtter utenlandsremittering. Ved spørsmål, kontakt gjerne vår salgsavdeling pr. epost: post.infoeasy@vitecsoftware.com