21 mars 2024

Ny Infoeasy versjon 2.20.19

Ny Infoeasy versjon 2.20.19 er klar for levering. Versjonen støttes også i produktene MekoEasy og adRegnskap.

Nyheter i ny versjon er blant annet:

ISO20022

Vi støtter Nytt ISO20022 xml filformat for DNB via remitteringsfil fra modulene regnskap og lønn. Det er varslet at flere banker stopper Telepay format fremover i 2024. DNB er første bank med utfasing 1. april.

Prosess for remittering i regnskap- og lønnsmodul er som tidligere, der Telepay er standard oppsett i ny versjon 2.20.19. Hvert firma legger til et nytt filoppsett i nettbanken, i programmet kobles nytt ISO20022 filformat på før godkjenning av remitteringsfil. Vi har laget releaseskriv som beskriver oppsett. 

Kontakt support for bistand.

Når ISO 20022 xml filformat er tatt i bruk, vil vår utviklingsavdeling jobbe videre med optimalisering av remitteringsfunksjonen, fullføre formatet til å støtte utenlandsbetalinger innenfor EU- og EØS-området (SEPA) samt vi jobber mot å få automatisert overføring av remitteringsfiler mot bankene.

ID porten

Vi har tilpasset endringer i ID porten for levering av Skattemelding mva 1. termin 2024
Digdir gjennomfører et omfattende prosjekt som innebærer overgang til ny plattform og systemarkitektur for ID-porten i 2024. Infoeasy, adRegnskap og MekoEasy regnskapsmoduler er tilpasset for å opprettholde kommunikasjon mot Skatteetaten. Løsningen støttes også i eldre versjoner fra og med 2.20.06 med noe tilpasning i programmet. 

En test på om kommunikasjon fungerer i ditt firma i nåværende versjon kan være å velge en terminoppgave i 2024, teste en validering av denne. Får en feilmelding der, ta kontakt med support så ser vi hvilke tiltak som må til for ditt firma som endring i nåværende versjon eller ny installasjon av versjon 2.20.19.

Optimaliseringer og hastighetsforbedringer i mottak av inngående EHF/Kjøpsfaktura

Fra versjon 2.20.18 er det blitt utført hastighetsforbedringer i kommunikasjonen mellom Windowsversjonen og WEB. Dere vil merke dette i følgende arbeidsoperasjoner:

  • Hurtigere oppstart av modulen fra dere starter modulen i Windowsversjonen til arbeidslisten er lastet inn
  • Raskere respons for visning av fakturaene i  fakturavinduet i Windowsversjonen, spesielt gjelder dette hvor det benyttes Infoeasy sin fakturamal.
  • Hurtigere opp- og nedlasting av ny informasjon til og fra attestantene på web
  • Dersom en attestant på WEB avviser en faktura, vil denne forsvinne fra attestanten sin liste på WEB dersom fakturaen slettes fra arbeidslisten i Windowsversjonen
  • Programmet bør ikke lenger gå ut i Timeout pga. mengde data. Skjer det nå er det mest sannsynlig fordi man ikke har kommunikasjon mot WEB, da tar dere kontakt med support.

WEB-attestant med tilgang på flere firma/klienter i Infoeasy

Høsten 2023 har funksjonen for Attestasjon på WEB blitt forbedret slik at de som har behov for å attestere i flere firma også kan benytte attestasjon på WEB.