Vi har blitt Vitec Autosystemer AS

Informasjon om EHF faktura

Vi får ofte henvendelser om manglende felter vedrørende EHF fakturaer. Her vil vi forsøke å forklare og oppklare.

EHF (Elektronisk Handels Format) er en norsk tilpasning til et felleseuropeisk fakturaformat. Det benyttes av statlige, kommunale og private virksomheter for mottak av fakturaer.
Det er ikke hva vi sender, men hvilket visningsprogram mottaker benytter som avgjør hva som blir vist.
Autodata generer en standard xml EHF faktura, her er et lite utdrag av hvordan den ser ut:
Fil EHF.PNG

Her er et eksempel på hvordan faktura ser ut hos kunde:

Visning EHF Faktura.PNG

Det er altså kundens fakturaprogram / leverandør av dette som velger hvilke felter som skal presenteres og på hvilke måte. Vi sender alle felter og har ingen påvirkning på hva som vises hos mottaker av faktura.

På vedlagte link vises alle kodene til de ulike feltene på standard "billing 3.0" som er versjonen Autodata bruker. Dette er den nyeste versjon.

https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/syntax/ubl-invoice/tree/ 

Hva kan dere gjøre ved henvendelser fra deres kunder?

Be de ta kontakt med sin leverandør av fakturaprogrammet de bruker. Det er de som må gjøre endringer.
Ved å benytte linken som er markert over får de opp fakturakopi i "Autodata-standard" som PDF i sin nettleser. Her finner de feltene de etterlyser og som de kan formidle videre til sin leverandør for mottak av EHF fakturaer.