Vi har blitt Vitec Autosystemer AS

Ny satsfil i lønn for 2024

Lønn: Ny satsfil er klar for nedlastning, endring i satser på bilgodtgjørelse og diettgodtgjørelse i statens reiseregulativ for 2024

Ny satsfil 2024

Det er forhandlet fram avtale om nye satser for bilgodtgjørelse og diettgodtgjørelse i statens reiseregulativ for 2024. Det gjelder bilgodtgjørelse og diettgodtgjørelse ved reise over 12 timer med overnatting, reise fra 6 til 12 timer og for reiser over 12 timer uten overnatting. Satsene gjelder fra 1.1.2024. 
En sats fil må byttes ut i BR katalog forhold til tidligere årsoppgjør publisering. Gå til vårt nedlastingsområde her for å logge inn og laste ned .ZIP fil med ny satsfil og veiledning.

Ta kontakt med support.infoeasy@vitecsoftware.com dersom dere trenger bistand  til dette.
For Infoeasy Sky og adLønn kunder vil satsfil byttes ut av vår driftsavdeling.