Info Vitec Infoeasy AS og Vitec Autodata AS fusjonerer

Info om nye satser for trekkfri kostgodtgjørelse og Folketrygdens grunnbeløp

I revidert nasjonalbudsjett ble to av satsene for trekkfri kostgodtgjørelse justert. Det gjelder trekkfri kostgodtgjørelse ved overnatting på hybel uten kokemulighet, pensjonat eller brakke og trekkfri kostgodtgjørelse ved overnatting for langtransportsjåfør i utlandet/innlandet.

For de det gjelder så legger vi ut link til informasjon om noen nye satser for trekkfri kostgodtgjørelse gjeldende f.o.m. 1. sept. 2023, se Skatteetaten

I tillegg minner vi også om å sjekke styreopplysningene og om dere har oppdatert satsene i Folketrygdens grunnbeløp  Grunnbeløpet benyttes ikke av Infoeasy før ved årsavslutningen og utregning av feriepenger. Så ingen beregninger blir feil selv om det ligger gamle satser. I forbindelse med årsavslutningen blir også de nye satsene sendt med i årsavslutningsversjonen. Men ønsker dere å oppdatere disse feltene allerede nå kan dere gjøre det.

For de av dere som har satt på avkrysning for at ‘Satser skal oppdateres’ under styreopplysningene, kan laste ned filen AM_Satser.sql fra nedlastingssiden vår og lagre den til BR-katalogen til Infoeasy. Ved neste pålogging til Infoeasy Lønn vil de aktuelle satsene og grunnbeløpene bli oppdatert. I Styreopplysningene vil det under fanen Diverse gruppeopplysninger, Versjoner og feltet Satser stå 55.

Ta kontakt med support.infoeasy@vitecsoftware.com dersom dere trenger bistand til dette.