18 oktober 2023

Autodata - Viktig info vedrørende fakturering

Vi har nå kjørt vårt nye fakturaløp i ca. 2 mnd. Vi opplever at det er en del kundenummer som mangler komplett adressefelt, med postnr og poststed.

Vi henstiller til at alle går igjennom sine kundearkiver, og retter opp dette, ellers vil fakturaene bli avvist og noen må inn og rette dette manuelt.

Alle kunder vil utover høsten få eget brukernavn og passord til Ropo sin portal for fakturering, og en enkel brukerveilledning.
Her får dere en komplett oversikt over alt som er fakturert, og eventuelt avvist, og rette opp for så å sende ut på nytt.