12 mai 2023

Autodata - Varslinger på SMS

Autodata ønsker å sende viktige driftmeldinger og meldinger om adKasse på SMS.

Vi starter opp med to grupper for varslinger, driftsmeldinger og adKasse. Ønsker du å få varsling i begge kategorier må du fylle ut begge skjemaene.

Driftsmeldinger

adKasse

Alternativt kan det sendes SMS til 2002 med kodeord AUTODATA (for driftsmeldinger) eller ADKASSE for skjema rett på mobilen.