Info Vitec Infoeasy AS og Vitec Autodata AS fusjonerer

Autodata - Tilgang til rådata ordre

Vi har gjort grunnlaget for Tallenes Tale tilgjengelig i SS10. Det vil si alle ordrer fra valgt periode.
Her finner du alle opplysninger som ligger på ordre-historikken

Velg «Butikk liste» (dette ligger standard for de som kun har tilgang til ett firma) og deretter ønsket periode. Da er knappen Rådata aktiv.
Fil vil da lastes ned til din PC. Ved store mengder data vil du få en time-out og det kommer da ikke fil. Løsning på dette er å velge en kortere periode.
Rådata på en kunde: Velg først visning kunde, velg kunde og deretter er knapp Rådata aktiv.
Du får da alt salg på valgt kunde i valgt periode.

Ta kontakt med oss hvis du ikke har kommet igang med SS10 - Tallenes Tale så hjelper vi med dette.