31 januar 2024

Autodata - Pris på utskrift plukkordre

Vi har nå lagt inn to valg for pris på plukkseddel.

Parameter for dette finner du i ORFI på side 2.
Kode J = Pris på kontantordre
Kode A =Pris på alle ordre
Blank = Ikke priser på utskrift plukkordre