Admin adKasse

Fyll ut skjema for administrator rettigheter på adKasse. Et skjema pr. firma.