Vi har blitt Vitec Autosystemer AS

Sender du fakturaer på papir?

I forbindelse av omlegging av fakturautsendelse ønsker vår leverandør at det sendes minst mulig fakturaer på papir via post.

Som informert i nyhetsbrevet, sendt ut forrige uke, skal vi oppdatere fakturaløsningen i Autodata. I den forbindelsen ønsker vår leverandør at det sendes minst mulig fakturaer på papir. Vi ønsker derfor at det legges om til PDF (e-post) eller EHF faktura på de som får på papir i dag.

Hvis du ikke har oversikt over hvilke av dine kunder som mottar papir faktura i dag kan du bestille en kundefil; PCC30i. Her kan du filtrere på hvilke kunder som har kjøp hittil i år og som ligger med annen kode enn B og M i faktura utskriftsmåte.

Dette kan bestilles på support.autodata@vitecsoftware.com