Vi har blitt Vitec Autosystemer AS

Nytt system for utsendelse av fakturaer

Til alle kunder.

Som nevnt i nyhetsbrev, vil vi denne høsten gå over til et nytt fakturasystem.
Vår leverandør på utskrift av faktura bytter til en mer moderne plattform.

Første steg vil komme nå fra første fakturering i august, og gjelder de som får utskrevet fakturaer.
Vi vil samtidig anbefale alle våre kunder til å gå over til å sende fakturaene på e-post til deres kunder, da dette er en billigere løsning.

Nytt:

- Betalingsdokumentet vil utgå, og alle fakturaer kommer med giro
- De som bruker fakturakopi, vil få disse tilsendt på e-post.
- Det vil også bli en liten endring i layout på utskriften, men ikke noe stort.