Vi har blitt Vitec Autosystemer AS

Fast dag for oppdateringer

Alle små og store endringer i programmer krever en oppdatering av Auto Online. Hver oppdatering krever manuelt arbeid og testing for å unngå feil på ny versjon.

Vi har derfor valgt å ha en fast dag for oppdateringer. Dette vil fra nå være mandag kveld slik at endringer er klare tirsdag morgen. Uker uten endringer vil det ikke gjøres oppdateringer.

Viktige feil vil alltid bli rettet og oppdatert fortløpende.