Oppdatering av klient

Her finner du en enkel beskrivelse på hva du skal gjøre når du får spørsmål om å oppdatere kasseklienten. Det er viktig at dette gjøres første gang dere får spørsmål om dette.

Oppdatering Kasseklient