Viktig informasjon - Kjente feil Auto Online

Ny dato for konvertering!

Vi har tatt hensyn til de innspillene vi har fått fra våre kunder og setter ny konverteringsdato til første helgen i desember.

Vi ser da for oss at vi tar ned systemet fredag 2. desember kl. 18:15.
Autodata vil da bli utilgjengelig for våre kunder fram til mandag morgen,
5. desember.
Mer informasjon vil komme med detaljer.
Mange har testet Auto Online og dette har gitt oss konstruktive tilbakemelding som vi jobber videre med før lansering. Fortsett gjerne med dette i tiden fremover.
Har du spørsmål kan disse rettes til erling.braekkan@vitecsoftware.com eller camilla.larsen@vitecsoftware.com