Viktig informasjon - Konverteringen er utsatt!

Konverteringen er utsatt!

Helt til det siste har Vitec testet og forbedret løsningen som dere har hatt ute i en pilotversjon den siste uken. Det har bokstavelig talt vært jobbet dag og natt de siste ukene med å optimalisere denne. Tilbakemeldinger på layout, brukervennlighet og funksjonalitet har i alle hovedsak vært positive og vi gleder oss til å rulle ut et fornyet Autodata, og ikke minst ta fatt på listen over etterspurte forbedringer som har hopet seg opp hos den siste tiden.

Dessverre har vi ved ekstrem testing funnet at feil kan oppstå i enkelte situasjoner, feil som f.eks. vil kunne medføre forsinkelser i ordreproduksjon eller at tunge kjøringer tar uforholdsmessig lang tid. Dette vil i sin tur kunne få konsekvenser for våre kunder ved at bestillinger kommer for sent osv. Ettersom dette medfører behov for kodeendringer vil det kunne gi utilsiktede effekter andre steder i systemet når vi retter dette.

For å unngå å havne i en slik situasjon, har Vitec besluttet å ikke gå i produksjon denne helgen. Autodata vil derfor være åpen som vanlig i helgen.

Det vi si at vi tar ikke ned systemet fredag kl. 1815 som tidligere annonsert, men følger normal åpningstid. Dette gjelder også resten av helgen. Vanlige oppdateringer kjøres også som normalt i helgen, og i tiden fremover.

Vi har en prioritert og spesifisert tiltaksliste som det jobbes etter, og vi forventer å ha fullført rettelsene om relativt kort tid. Deretter vil vi gjennomføre en ny stabilitetsperiode før vi går i produksjon med løsningen. Det er vanskelig i dag å si nøyaktig når dette vil skje, annet enn at det vil være senere i høst. Vi kommer tilbake med en oppdatering så snart vi kan. Pilotversjonen kan fortsatt benyttes til testing, noe vi ønsker at dere fortsetter med og melder tilbake til oss om evt. feil dere måtte finne.

Jeg beklager på det sterkeste ulempen for våre kunder og den forsinkelsen dette medfører for videre forbedrings- og utviklingsarbeid. Det viktigste for oss nå er imidlertid å redusere risikoen ved overgangen til et nivå som alle parter kan leve godt med.

Hilsen
Erling Brækkan
Daglig leder
Vitec Autodata AS