Brukeradministrasjon

Bestilling av administrator brukeradministrasjon Auto Online


Fyll ut skjema under for å bli registrert som administrator for ditt firma. Det er kun daglig leder eller ansatte med tillatelse fra daglig leder som kan bli registrert som dette.
Administrator vil kunne opprette, endre og slette brukere i sitt firma eller konsern. Den kan i tillegg gi andre brukere rett til å være administrator. Autodata trenger da kun en administrator pr. firma/konsern.
Når administrator er opprettet av Autodata vil vi sende ut en dokumentasjon på brukeradministrasjonen.

NB: Som administrator kan du kun gi tilganger på ditt eget nivå eller lavere. Det vil si at du ikke kan gi rettigheter til andre som du ikke har selv.

Eventuelle spørsmål kan rettes til support.autodata@vitecsoftware.com

Fyll ut skjema
Sett inn ditt firmanummer i Autodata, tre siffer
Sett inn firmanavn
Sett inn brukerident i Autodata
Sett inn tittel på administrator
Sett inn e-postadresse til administrator
Hvis administrator ikke er daglig leder sett inn navn på daglig leder her
Hvis administrator ikke er daglig leder, sett inn e-post til daglig leder her