Viktig - Oppdatering av nettleser

Status feilretting

Vi har laget en prosjektplan som vil bli oppdatert etterhvert som rettelser blir gjort og evt. nye feil blir meldt inn.
Kunderelaterte feil står ikke på denne planen, her kontakter vi kunde direkte.

Oppdatering 14.06.23: Ny oversikt er lagt ut. Vi jobber kontinuerlige med lange svartider i NBK og andre kataloger. Når feilen "låsing av databaser" er løst vil dette gi effekt på svartidene i NBK. 

Prosjektplan