17 januar 2024

Presisering vedr. Lønn og grunnlag beregning ekstra arbeidsgiveravgift

Kontroll 2024

Vi informerte i januar om at de av dere som hadde kombinasjonen refusjon av sykepenger på ansatte som hadde tjent over 750 000,- i 2023 måtte kontakte oss. I den forbindelse har vi ‘avdekket’ at det bl.a. benyttes "dummy ansatt" eller tilfeldig ansatt ved registrering av refusjon av sykepenger.

Det er vedtatt at ekstra arbeidsgiveravgift skal videreføres i 2024, men da med et innslag på 
850 000,- og vi vil derfor presisere følgende:

Føring av refusjon sykepenger
Refusjon av sykepenger skal inngå i den enkelte ansatte sitt grunnlag for beregning av ekstra arbeidsgiveravgift. Dette betyr:

  1. Registrere refusjon av sykepenger på den ansatte det gjelder
  2. Registrer det i den perioden man mottar refusjon av sykepenger (ikke spar det opp).

Sjekk riktig beløp for grense ekstra arbeidsgiveravgift

I tillegg ønsker vi å be dere sjekke om at det står  850 000,- i feltet for Grense under Lønn/Styreopplysninger ajourhold  og fanen Satser, etter at dere har kjørt årsavslutning lønn. Vi har sett at satsen i enkelte tilfeller ikke er blitt endret. Står det 750 000,-, endre til 850 000,-, husk å lagre.

Det vil løpet av kort tid også bli publisert en ny lønnsversjon som vil inneholde rettinger i forbindelse med utfordringene vi har hatt med beregning av riktig ekstra arbeidsgiveravgift. Det vil komme egen informasjon om dette når den er klar.