Nyhet - Varslinger på SMS

PDF fakturaer pr. 31.03.23

En liten andel (10%) av PDF fakturaer pr. 31. mars 2023 er sendt ut flere ganger. Dette gjelder fakturaer for firma 109 - 571.
Vi beklager dette.