Oppdatering adKasse 13.02.24

Vi sendte ut en oppdatering med en viktig rettelse 13.02.24.
Det er viktig at alle påser at de har versjon 3.0.0.19 av adKasse.

Har du versjon 3.0.0.18 vennligst ta kontakt med oss så oppdaterer vi via Team Viewer.

NB. Dette gjelder kun versjonen med integrert bankterminal. Det er ikke sendt ut oppdatering på versjonen uten terminal.