Viktig - Oppdatering av nettleser

Kjente feil i adRegnskap etter konvertering

  1. Feil match på kidnr. ved innbetalinger fra betalingsdokument
  2. Differanse mellom øreavrunding på kasseoppgjør og på fakturajournal
  3. Bokført beløp i adRegnskap avviker fra brutto beløp på faktura

For detaljer viser vi til mail sendt kontaktperson adRegnskap.
Vi vil informere forløpende om rettelser.