Viktig - Oppdatering av nettleser

Feil ved opplasting varefil

Det er en feil i "opplasting varefil" på våre nettsider. Laster du opp endringer på en eksisterende artikkel som ligger inne med alternativt edb-nummer fra før, og dette ikke er med i fil du laster opp, vil det alternative edb-nummeret forsvinne.

Dette kan kontrolleres og løses på følgende måte: Når du får kvitteringliste på e-post vil du se gammelt og nytt alternativt edb-nummer. Ta da å last opp en ny fil som inneholder alfa/artikkel og alternativt edb-nummer.

Vi vil rette denne feilen så raskt som mulig. Men grunnet ferieavvikling vil det ta noe tid.