Viktig - Oppdatering av nettleser

Feil i KS01 - Kasseoppgjør - Feilen er rettet

Ved inntasting av beløp i KS01 kommer feilmelding: Ugyldig beløp

Kl. 12:45 Feilen er rettet, og KS01 er testet OK