Autodata - Brudd onsdag 27.03

Vi hadde et brudd på onsdag før påske fra ca kl. 18:30 til kl. 20:50.
Dette skyldtes en software oppdatering til vårt testsystem som ved en feil gikk til produksjonssystemet.
Vi beklager dette og vi vil tirsdag 2. april jobbe for å finne ut hvordan dette kunne skje. 

Når vi ble oppmerksom på at systemet var nede fant vi heldigvis feilen raskt og fikk systemet i gang igjen. Husk at vi har vakttelefon etter kontortortid slik at vi kan bli kontaktet ved driftsbrudd. Denne kommer dere til ved å ringe vårt hovednummer 23172030

Vi beklager nok engang det inntrufne, og jobber med å fjerne sånne feilkilder.