Viktig - Oppdatering av nettleser

Alternativ versjon Auto Online

https://online.vitecauto.no/vitec/?btsg=46

Dette er en link til en litt annen versjon av Auto Online.

Denne er å betrakte som en alternativ versjon. Du kan ha begge versjoner oppe i samme nettleser.
Her er det ingen hjelpefunksjoner som er lagt inn, men denne skal være mer stabil enn den andre.
For å skifte program må dere taste clear i skjermbildet og slå inn eventuell ny kode.

Test denne frem til vi får løst saken på den ordinære siden dersom dere har lyst.