Oppdatering til versjon 3

Vi har flyttet adKasse til ny server. Dette medførere at alle må installere programmet på nytt. Se vedlagte dokumatajon på hvordan dette gjøres.

Dette er nytt i adKasse versjon 3

  • Ny server med bedre kapasitet.
  • Kvittering viser nå sum antall pr. varelinje.
  • Hent kvittering fungerer da den nå har bedre serverkapasitet.
  • Rettelse -  Mva på salg/retur. 

Oppdatering Adkasse Til Versjon 3